Old Ambt Glasblazerij & Galerie
Glaskunst van Johan de Vries

Johan de Vries

Johan de Vries (1955 geboren te Sneek), meester glasblazer en kunstenaar, creëert sinds 1999 zijn werk in de Old Ambt glasblazerij.  Van 1990 tot 1998 werkte hij als glasblazer voor glaskunstenaars Willem en Bernard Heesen op de Oude Horn in Leerdam. In 1998 was de tijd rijp voor een eigen blazerij en galerie, waar zijn creativiteit de volle vrijheid kon krijgen. Hij verbouwde samen met zijn vrouw, glazenier, Tanja de Heus († 2014) een imposante graanboerderij in Noord Oost Groningen om tot galerie, atelier en glasblazerij. Na het overlijden van Tanja besloot Johan zijn graanboerderij te verkopen en een tijdje rustig aan te doen.

Na een retraite in Frankrijk heeft Johan zich sinds 2019 samen met zijn nieuwe levensgezellin en glasblazer-assistente Ruby Palarczyk wederom gevestigd in een herenboerderij in Bad Nieuweschans. Drie sfeervolle ruimtes zijn ingericht als huisgalerie. Rondom is een beeldentuin ingericht om het buitenglas te bewonderen. 

Het werk van Johan valt op door de vloeiende heldere kleuren. Hij bouwt zijn werk op in meerdere transparante kleurlagen. Daarbij is niet, zoals bij geblazen glas gebruikelijk is, de vorm het uitgangspunt. Kleur en tekening zijn primair, de vorm geldt vooral als de drager van. De vormen zijn meestal eenvoudig en lijken bijna als vanzelfsprekend vanuit de draaiende beweging van de blaaspijp te zijn ontstaan. Hierbij geeft Johan kleur en tekening de vrijheid om ook een rol te spelen bij het dirigeren van de vorm, waardoor een meer harmonisch evenwicht wordt gerealiseerd tussen kleur en het object. De natuur is daarbij zijn inspiratie. In de tekeningen die in het glas ontstaan, zijn vaak natuurwezens, zoals vissen, vogels en dieren te ontdekken, die leven in bijzondere boven- en onder waterlandschappen. De reis, “het onderweg zijn”, is Johan’s passie, de drijvende kracht. Het eindresultaat, het verstilde glasobject niet het doel maar de uitkomst van deze reis naar binnen. Vloeibaar heet glas is water in vuur; is ’’magie”.

Sinds 2005 maakt Johan ook glasobjecten voor buiten; platte schalen en kleurrijke bollen. Onder het tabje Buitenglas vindt u enkele voorbeelden van het werk dat buiten geëxposeerd werd.

Het werk van Johan werd en wordt geëxposeerd in een groot aantal galeries in Nederland, Frankrijk, België en Duitsland en heeft zijn weg gevonden naar liefhebbers in heel Europa, maar ook de VS en Canada. Opdrachten voor o.a. De Gasunie, de N.O.M en Philips Lightning hebben  er toe bijgedragen dat zijn werk ook in India, China en Japan getoond en verkocht wordt.

English

For eight years Johan de Vries (born in 1955 in Sneek, the Netherlands), worked as a glassblower at the well-known glassblowing studio De Oude Horn in Leerdam. The glass-city of the Netherlands.

In 1999 he chose to move to the north of the Netherlands and start his own studio near the Dutch-German border.
De Vries joined forces with his wife and fellow glass artist Tanja de Heus and together they created the Old Ambt, a glass art studio and gallery.
Tanja died in 2014 and in 2016 Johan decided to sell his studio and have a sabbatical year.  With his new wife, Ruby Palarczyk, he is now living in the north of the Netherlands and has created a new glasstudio, gallery and gallery-garden.

Johan de Vries’s work is noticeable because of its bright, flowing colours. It consists of several transparent, coloured layers. Unlike with most glass art, the colours and the lines decide the direction of the object rather than the shape.
The object’s shape always appears to be simple and is the automatic result of the circular movement of the blowpipe. This method gives the lines of the object the freedom to create the shape, which in turn creates a harmonious balance.The ‘Lake Sides’, ‘Arctica’, ‘Gronings Goud’, and ‘Imaginary World’ are bowls and large plates in which Johan de Vries reflects the countryside of that particular piece.
In the surreal world of colour and lines you can drift away and recognise the imagination of the artist.

Johan de Vries’s work is exhibited in galleries in the Netherlands as well as abroad.

Deutsch

Johan de Vries (geb. 1955 in Sneek), Glasbläsermeister und Künstler, kreiert seit 1999 seine Arbeiten in der Glasbläserwerkstatt Old Ambt. Von 1990 bis 1998 arbeitete er als Glasbläser für die Glaskünstler Willem und Bernard Heesen am Oude Horn in Leerdam. 1998 war die Zeit reif für eine eigene Bläserwerkstatt und Galerie, in der seiner Kreativität volle Freiheit gegeben werden konnte. Zusammen mit seiner Frau, einer Glaserin, Tanja de Heus († 2014), baute er eine beeindruckende Getreidefarm im Nordosten von Groningen in eine Galerie, ein Atelier und eine Glasbläserei um. Nach Tanjas Tod beschloss Johan, seine Getreidefarm zu verkaufen und es eine Weile ruhig angehen zu lassen.

Nach einem Rückzug in Frankreich ist Johan seit 2019 zusammen mit seiner neuen Lebenspartnerin und Glasbläserassistentin Ruby Palarczyk zurück in ein Herrenhaus in Bad Nieuweschans gezogen. Drei attraktive Räume sind als Galerie eingerichtet. Um ihn herum wurde ein Skulpturengarten angelegt, um das Glas im Freien zu bewundern.

Johans Arbeiten zeichnen sich durch die fließenden, leuchtenden Farben aus. Er baut sein Werk in mehreren transparenten Farbschichten auf. Die Form ist nicht der Ausgangspunkt, wie es bei mundgeblasenem Glas üblich ist. Farbe und Zeichnung stehen im Vordergrund, die Form wird hauptsächlich als Träger angesehen. Die Formen sind meist einfach und scheinen fast natürlich durch die rotierende Bewegung des Blasrohrs entstanden zu sein. Johan gibt Farbe und Zeichnung die Freiheit, auch bei der Gestaltung der Form eine Rolle zu spielen und so ein harmonischeres Gleichgewicht zwischen Farbe und Objekt zu schaffen. Die Natur ist seine Inspiration. Die im Glas entstehenden Zeichnungen zeigen häufig natürliche Lebewesen wie Fische, Vögel und Tiere, die in besonderen Über- und Unterwasserlandschaften leben. Die Reise, „unterwegs sein“, ist Johans Leidenschaft, die treibende Kraft. Das Endergebnis, das ruhige Glasobjekt, ist nicht das Ziel, sondern das Ergebnis dieser inneren Reise. Flüssiges heißes Glas ist Wasser im Feuer; ist magisch".

Seit 2005 stellt Johan auch Glasobjekte für den Außenbereich her; flache Schalen und bunte Kugeln. Unter der Registerkarte „Außenglas“ finden Sie einige Beispiele der Arbeiten, die im Freien ausgestellt wurden.

Johans Arbeiten wurden und werden in zahlreichen Galerien in den Niederlanden, Frankreich, Belgien und Deutschland ausgestellt und haben ihren Weg zu Liebhabern in ganz Europa, aber auch in den USA und Kanada gefunden. Aufträge unter anderem für De Gasunie, N.O.M und Philips Lightning haben dazu beigetragen, dass seine Arbeiten in Indien, China und Japan gezeigt und verkauft wurden.


Français

Johan de Vries (1955 né à Sneek aux Pay-Bas), a travaillé des 1990 a 1998 comme un souffleur de verre au  'de Oude Horn' a Leerdam, lá village de verre aux Pay- Bas. Depuis 1999 il crée son arte dans son propre studio Old Ambt verre situé dans le Nord des Pay Bas.